Funkcja NVL2

Jak się okazuje na szkoleniach niewielu programistów korzysta z funkcji NVL2. Jest ona bardzo przydatna w obsłudze wartości NULL i może służyć jako alternatywa do DECODE czy też CASE, które z wartością NULL różnie sobie radzą.

NVL2 ma 3 argumenty. Pierwszy to kolumna, którą sprawdzamy w poszukiwaniu NULL, drugi to wartość, która będzie aktualna, gdy wartości NULL nie ma, a trzeci argument to wartość, która pokaże się, gdy procesor SQL znajdzie NULL

Przykład zastosowania:

select nazwisko, placa_dod, nvl2(placa_dod, 'NIE','TAK')
from pracownicy

Wynik:

Written by Przemysław Starosta