Krótki wpis o irytującym błędzie – ORA-28001: the password has expired

Wśród moich kursantów często w ostatnich dniach pojawił się problem wygaśnięcia hasła do usera, na którego logowali się do swoich lokalnych instancji bazy danych.

Rzeczywiście może być to irytujące, w związku z tym przedstawiam pełen proces odratowania usera, zmiany hasła i zamknięcia możliwości wygaszenia hasła na przyszłość.

sqlplus /nolog

SQL> connect / as SYSDBA
Connected.

SQL> SELECT username, account_status FROM dba_users 
WHERE ACCOUNT_STATUS LIKE '%EXPIRED%';

SQL> ALTER USER sample IDENTIFIED BY sample;         
User altered.

SQL> ALTER USER sample ACCOUNT UNLOCK;
User altered.

SQL> ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
Profile altered.

SQL> exit

To wszystko 🙂

Written by Przemysław Starosta